ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 30 | ทั้งหมด : 708
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่เปิดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  2 การตัดเย็บชุดพื้นเมือง 30 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  3 ช่างย้อมเส้นใยฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ 30 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  4 การทำของที่ระลึก 30 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
  5 แผนกแม่บ้าน(Housekeeping)ตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก 30 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
  6 การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 15 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  7 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1 30 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  8 เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน 30 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  9 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 16 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  10 การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ1 30 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  11 การประยุกต์ใช้โปรแกรมAutoCAD3มิติ 30 16 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  12 แผนกผู้ผลิตอาหาร (Food Production) ตำแหน่งเดมี-เชฟ (Demi-Chef) 30 16 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  13 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  14 9 พฤติกรรม 9 สู่ความสำเร็จ 18 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  15 การประกอบอาหารว่าง 30 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  16 การเขียนแบบวิศวกรรม 30 17 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  17 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 17 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
  18 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 17 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  19 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  20 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  21 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  22 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 420 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  23 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  24 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 708 รายการ